Cursusgegevens

LEF - Wie durft?

- Incompany of als onderdeel van een maatwerkcursus -

Communicatie speelt een belangrijke rol in het OR-werk. Een OR-lid moet natuurlijk z’n eigen standpunten kunnen verwoorden. Helder en overtuigend. Hij moet ook effectief kunnen vergaderen en lastige teksten snel kunnen doorgronden. Verder doet de OR ook aan relatiebeheer: de leden moeten contact onderhouden met de achterban, nieuwe kandidaten werven, contacten opbouwen en onderhouden. ATIM ontwikkelde een aantal praktische cursussen waarmee je je deze vaardigheden en gerelateerde competenties kunt eigen maken of verbeteren.

LEF - wie durft?
Het kiezen van de weg van de minste weerstand: niets is verleidelijker dan dat. Terwijl juist met een beetje durf veel meer te bereiken valt. Dat geldt in allerlei dagelijkse situaties, dus ook bij OR-werk. Veel OR-leden zeggen niet wat ze werkelijk op hun hart hebben. Ze conformeren zich eerder dan dat ze de confrontatie aangaan. Hoewel de OR gelijkwaardig is aan de bestuurder, voelen OR-leden zich toch vaak ondergeschikt: het is tenslotte wθl de directeur die je aanspreekt. Voor OR-leden die assertiever willen worden, is dit een gerichte cursus om meer lef te krijgen.

Resultaat
• Je durft uw gedachte onder woorden te brengen.
• Je bent beter in staat uw mening weer te geven.
• Je kunt met meer overtuiging een boodschap overbrengen.
• Je benut kansen om datgene te doen wat je eigenlijk wilt doen...

Werkwijze
Voorafgaand aan de cursus wordt contact met je opgenomen om je ‘leerwens’ in kaart te brengen zodat de cursus datgene oplevert wat je voor ogen hebt. Tijdens de cursus worden korte inleidingen afgewisseld met discussies en praktische oefeningen (met trainersacteur).

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
• assertiviteit;
• overtuigingskracht;
• uitdrukkingsvaardigheid.

Voor wie?
Deze cursus is bestemd voor OR-leden die kennis willen opdoen over de theorie van het overleggen en onderhandelen en hun vaardigheden op dit gebied verder willen ontwikkelen.

Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag.
• Het onderwerp wordt incompany of als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus georganiseerd worden.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 455 per persoon per dag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat of met onze trainer: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu of telefoon 06 22 56 95 76.