Cursusgegevens

Persoonlijke presentatie, neemt u het woord?

- Incompany of als onderdeel van een maatwerkcursus -

Communicatie speelt een belangrijke rol in het OR-werk. Een OR-lid moet natuurlijk zijn eigen standpunten kunnen verwoorden. Helder en overtuigend. Hij moet ook effectief kunnen vergaderen en lastige teksten snel kunnen doorgronden. Verder doet de OR ook aan relatiebeheer: de leden moeten contact onderhouden met de achterban, nieuwe kandidaten werven, contacten opbouwen en onderhouden. ATIM ontwikkelde een aantal praktische cursussen waarmee u zich deze vaardigheden en gerelateerde competenties kunt eigen maken of verbeteren.

Persoonlijke presentatie, neemt u het woord?
Stel: de OR organiseert een achterbanbijeenkomst. Wie voert het woord? Of: tijdens de OR-vergadering moet de commissie waarin u deelneemt een korte presentatie geven over een zojuist uitgevoerd onderzoek. Wilt u het woord voeren, maar voelt u zich niet zeker genoeg? Wilt u uw presentatie-technieken verbeteren? Dan is de cursus Persoonlijke presentatie, neemt u het woord? echt iets voor u.

Resultaat
U kunt benoemen wat bij de voorbereiding van een -presentatie aan bod moet komen.
U kunt uw eigen gedachten vlot, begrijpelijk en duidelijk onder woorden brengen.
U spreekt kernachtig en bent goed te verstaan en te volgen door anderen.
U bent in staat een heldere opbouw in uw betoog aan te brengen.
U kunt uw stemgebruik, spreektempo en gebaren tijdens een presentatie effectief inzetten.
U beheerst de spanning en emotie die u voelt voor en tijdens de presentatie.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.

Competenties
Met deze cursus versterkt u de volgende competenties:
mondelinge spreekvaardigheid;
presenteervaardigheden;
om kunnen gaan met de druk bij de presentatie.

Voor wie?
Deze cursus is bedoeld voor OR-leden die willen leren om op een ontspannen manier voor een groep mensen het woord te voeren.

Cursusinformatie
Deze cursus duurt een dag.
De cursus wordt incompany georganiseerd.
Het onderwerp kan ook als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen.
De kosten voor deze cursus bedragen 365 per persoon per dag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met ons secretariaat of met onze trainer: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu of telefoon 06 22 56 95 76.