Cursusgegevens

Snel en kritisch lezen

- Incompany of als onderdeel van een maatwerkcursus -

Communicatie speelt een belangrijke rol in het OR-werk. Een OR-lid moet natuurlijk zn eigen standpunten kunnen verwoorden. Helder en overtuigend. Hij moet ook effectief kunnen vergaderen en lastige teksten snel kunnen doorgronden. Verder doet de OR ook aan relatiebeheer: de leden moeten contact onderhouden met de achterban, nieuwe kandidaten werven, contacten opbouwen en onderhouden. ATIM ontwikkelde een aantal praktische cursussen waarmee u zich deze vaardigheden en gerelateerde competenties kunt eigen maken of verbeteren.

Snel en kritisch lezen
OR-leden moeten in staat zijn in beperkte tijd veel informatie op te nemen. Met de opkomst van e-mail en internet is de informatiedruk alleen maar toegenomen. Tijdens de cursus Snel en kritisch lezen leert u drie manieren om sneller en effectiever met informatie om te gaan: door gebruik te maken van het OR-team, door het verhogen van uw leestempo en door vooraf te bepalen wat het leesdoel is. Daarnaast komt ook het kritisch lezen van teksten aan bod, waarbij u leert om te beoordelen wat de waarde is van de aangeboden informatie.

Resultaat
U kunt leesgewoonten benoemen die uw leestempo vertragen.
U noemt acties die uw leestempo verhogen en past deze ook toe.
U stelt concrete leesdoelen voor uzelf en voor anderen en stemt uw leesstrategie hierop af.
U werkt stap voor stap naar een bepaald leesdoel toe.
U kunt een tekst beoordelen op volledigheid, aanvaardbaarheid en relevantie.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.

Competenties
Met deze cursus versterkt u de volgende competenties:
onderscheiden van hoofd- en bijzaken;
stellen van prioriteiten en concrete doelstellingen;
maken van de juiste keuzes bij (tijds)problemen.

Voor wie?
Voor OR-leden die sneller en effectiever willen lezen om zo hun tijd doelmatiger te besteden.

Cursusinformatie
Deze cursus duurt een dag.
Het onderwerp wordt incompany of als onderdeel binnen een maatwerkcursus georganiseerd worden.
De kosten voor deze cursus bedragen 365 per persoon per dag.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact opnemen met ons secretariaat of met onze trainer: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu of telefoon 06 22 56 95 76.