Cursusgegevens

Wervend schrijven

- Wordt incompany aangeboden -

Communicatie speelt een belangrijke rol in het OR-werk. Een OR-lid moet natuurlijk z’n eigen standpunten kunnen verwoorden. Helder en overtuigend. Hij moet ook effectief kunnen vergaderen en lastige teksten snel kunnen doorgronden. Verder doet de OR ook aan relatiebeheer: de leden moeten contact onderhouden met de achterban, nieuwe kandidaten werven, contacten opbouwen en onderhouden. ATIM ontwikkelde een aantal praktische cursussen waarmee je je deze vaardigheden en gerelateerde competenties kunt eigen maken of verbeteren.

Wervend schrijven?
Eén van de middelen die de OR inzet om effectief te communiceren met de achterban is de nieuwsbrief. Het schrijven van een nieuwsbrief lijkt eenvoudig, maar is het niet. Of een nieuwsbrief daadwerkelijk gelezen wordt hangt grotendeels af van de vorm en stijl waarin de artikelen zijn geschreven. Hoe kies je een vorm en een stijl die aantrekkelijk worden gevonden? Op deze vraag krijgt u een antwoord tijdens de cursus Wervend schrijven. En met dat antwoord gaan we ook direct aan de slag!

Resultaat
• Je kunt een analyse maken van de doelgroep van uw tekst.
• Je speelt bij het schijven in op de kennis en interesse van de achterban.
• Je maakt heldere, aansprekende en bondige teksten.
• Je maakt teksten die gestructureerd zijn opgebouwd.
• Je hanteert argumenten die de ander aanspreken en doseert standpunten op beslissende momenten.
• U heeft er plezier in anderen te winnen voor de opvattingen van de OR.

Voorbereiding
Graag ontvangen wij voor aanvang van de cursus een artikel dat j hebt geschreven. Deze tekst wordt alle cursisten ter beoordeling voorgelegd. Tijdens de cursus krijg je feedback op deze tekst.

Werkwijze
Korte inleidingen afgewisseld met discussie en praktische oefeningen.

Competenties
Met deze cursus versterk je de volgende competenties:
• schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
• overtuigingskracht;
• de boodschap laten aansluiten bij de behoefte van de lezer.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor OR-leden die zich bezighouden met het informeren van de achterban via schriftelijke communicatiemedia.

Cursusinformatie
• Deze cursus duurt een dag.
• De cursus wordt incompany aanboden.
• Het onderwerp kan ook als cursusonderdeel binnen een maatwerkcursus aan bod komen.
• De kosten voor deze cursus bedragen € 365 per persoon per dag.
• Locatie: BCN te Utrecht. Deze locatie is goed bereikbaar.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze cursus kun je contact opnemen met ons secretariaat of met onze trainer: Mirjam Kousbroek, mkousbroek@atim.eu of telefoon 06 22 56 95 76.

Ben je verhinderd op de geplande data? Laat het ons dan weten.
Bij voldoende deelnemers kunnen we een extra cursus organiseren.